Trang chủ » Văn bản

Tìm kiếm Văn bản pháp quy

Từ khóa
Số hiệu
Chuyên mục Đơn vị
     
Trang:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp gốc
Luật Số: 58/2010/QH12. LUẬT VIÊN CHỨC 15/11/2010 Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
Luật số 71/2006/QH11. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 29/06/2006 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007; riêng đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đối với bảo hiểm thất nghiệp thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. (CHƯƠNG V ĐIỀU 80,81,82....87 BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP)
Luật số 76/2006/QH11. LUẬT DẠY NGHỀ 29/11/2006 Luật này quy định về tổ chức, hoạt động của cơ sở dạy nghề; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dạy nghề.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2007.
Luật số: 10/2012/QH13. BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 02/07/2012 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.
Luật số 38-2013-QH13. LUẬT VIỆC LÀM 16/11/2013 Luật này quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899