Trang chủ » Tin tức » Chi tiết bài viết

KÊ HOẠCH TẬP HUẤN TƯ VẤN, HƯỚNG NGHIỆP ngày 11, 12/12/2014


Danh mục: Tư vấn hướng nghiệp    Người đăng: trungtinhdoan    (11/26/2014)
Kế hoạch tập huấn kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp năm 2014 tại HT- A Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT vào ngày 11, 12/12/2014.

TỈNH ĐOÀN - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

***

Số: 25-KHPH/TĐTN-SGD&ĐT

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

TP.Bà Rịa, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP  

Tổ chức “Tập huấn kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp” cho Giáo viên

làm công tác hướng nghiệp năm 2014

(Theo Quyết định 2002/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 19/9/2014

 về việc “Phê duyệt Kế hoạch tập huấn kỹ năng tư vấn hướng nghiệp năm 2014”

 

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

          - Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia tập huấn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp.

          - Hỗ trợ tài liệu tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh dành cho giáo viên làm công tác hướng nghiệp; Kiến thức về thị trường lao động và xu hướng nhu cầu nhân lực; những vấn đề cần thiết về hướng nghiệp và chọn nghề; công cụ chọn nghề phù hợp với sở thích nghề nghiệp....

          - Giúp giáo viên định hướng cho học trò của mình chọn được ngành nghề phù hợp nhất với thực lực của các em, tiết kiệm thời gian, tiền của gia đình và giảm áp lực thi cử, bằng cấp của toàn xã hội.

          - Tập huấn về kỹ năng tư vấn, thống kê, thông tin thị trường lao động, cung cấp tài liệu về nghề nghiệp và việc làm cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG

          1. Đối tượng:

          - Giáo viên phụ trách công tác Đoàn và hướng nghiệp nghề cho học sinh tại các trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên trong toàn Tỉnh.

          - Bí Thư hoặc Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn Tỉnh.

          - Đại diện các Huyện, Thành Đoàn trong toàn Tỉnh.

          2. Số lượng: 212 người.

          - Mỗi trường Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố chọn cử: 03 giáo viên/ đơn vị.

                   - Mỗi Huyện, Thành Đoàn: 01 người/ đơn vị.                   

          - Bí Thư hoặc Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn:

                    + Tp. Vũng Tàu:             17 người.

                    + Tp. Bà Rịa:                  11 người.

                    + Huyện Châu Đức:        16 người.

                    + Huyện Xuyên Mộc:      13 người.

                    + Huyện Long Điền:        07 người.

                    + Huyện Đất Đỏ:             08 người.

                    + Huyện Tân Thành:        10 người.

          - Ban Thanh Thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn: 01 người.

          - Trung tâm GTVL Thanh niên: 02 người.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 11 & 12 tháng 12 năm 2014 (Thứ năm Thứ sáu).

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

          IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung

Trình bày

Ngày 11 tháng 12 năm 2014

7h30 – 8h30

- Đăng ký học viên

- Khai giảng lớp tập huấn

- Trung tâm GTVL

- Tỉnh Đoàn

8h3010h00

Bài 1: Nội dung cơ bản trong công tác hướng nghiệp.

Giảng viên

10h0010h15

Nghỉ giải lao

 

10h15 – 11h30

Bài 2: Các phương pháp hướng nghiệp.

Giảng viên

11h30 – 13h30

Nghỉ  trưa

 

13h30 – 15h00

Bài 3: Cách xác định năng lực hướng nghiệp của học sinh.

Giảng viên

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

 

15h15 – 17h00

Tiếp tục Bài 3

Giảng viên

Ngày 12 tháng 12 năm 2014

7h30 – 8h00

Ổn định tổ chức – Điểm danh

Trung tâm GTVL

8h009h30

Bài 4: Thông tin hướng nghiệp - Tư vấn hướng nghiệp.

Giảng viên

9h309h45

Nghỉ giải lao.

 

9h45 – 11h30

Hỗ trợ vay vốn cho sinh viên.

Giảng viên

13h30 – 15h00

Thông tin nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trong 5 năm tới của tỉnh BR-VT.

Giảng viên

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao.

 

15h15 – 17h00

Tổng kết, Bế giảng

Trung tâm GTVL

*    Ghi chú: Dự kiến thành phần tham gia báo cáo:

          + Chuyên gia hướng nghiệp Đại học Quốc gia Tp. HCM.

          + Chuyên gia hướng nghiệp trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. HCM.

          + Chuyên gia tâm lý hướng nghiệp trường Đại học Sư phạm Tp.HCM.

          + Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          + Đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          + Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

          V. KINH PHÍ

          - Tỉnh Đoàn chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức lớp tập huấn, mời báo cáo viên.

          - Học viên tự túc phương tiện đi lại, nghỉ ngơi; Tự thanh toán tiền công tác phí, tiền ăn... tại đơn vị theo quy định của nhà nước.

          VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Thành lập Ban Tổ chức:

1.1 Đ/c Võ Ngọc Thanh Trúc - Bí Thư Tỉnh Đoàn           - Trưởng ban

1.2 Đ/c Trần Văn Mảng - Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn             - Phó Ban TTr

1.3 Đ/c Đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh                  - Phó Ban

1.4 Đ/c Bùi Quang Trung - Giám đốc Trung tâm GTVL   -Thành viên TTr

          1.5 Bí thư các huyện, thành Đoàn                                    - Thành viên

2. Phân công thực hiện:

2.1. Tỉnh Đoàn. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu kinh phí, chuẩn bị các nội dung liên quan đến tổ chức để chương trình được diễn ra thành công.

- Chủ động liên hệ với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đưa tin liên tục về chương trình hoạt động.

- Phân công nhiệm vụ các Ban, Đơn vị cấp 2 trực thuộc; Chủ động phối hợp với cùng các ban, ngành, địa phương tạo điều kiện hỗ trợ để chương trình diễn ra thành công.

- Tổ chức tiết kiệm, hiệu quả và có chất lượng.

2.2 Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện, Thành phố cử giáo viên tham gia lớp tập huấn đúng thành phần, số lượng và thời gian quy định.

2.2 Các huyện, thành Đoàn:

- Có trách nhiệm tập hợp, đôn đốc cán bộ Đoàn cơ sở tham gia tập huấn đúng thành phần, số lượng và thời gian quy định.

        2.4 Trung tâm GTVL Thanh niên:

        - Chủ động liên hệ tham mưu các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị lớp Tập huấn.

        - Chủ động liên hệ, mời báo cáo viên tham gia lớp tập huấn.

        - Chủ động thanh quyết toán kinh phí tập huấn đúng thời gian quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức “Tập huấn kỹ năng Tư vấn, hướng nghiệp” cho Giáo viên làm công tác tư vấn hướng nghiệp và đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn năm 2014 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này.

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

P.GIÁM ĐỐC

                        (đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Ba

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

Võ Ngọc Thanh Trúc


Nơi nhận:

- Trung ương Đoàn (b/c);

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban Dân vận TU (b/c);

- Tỉnh Đoàn; Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh;

- Trung tâm GTVLTN;

- Lưu: VT 02 ngành.

 

Các bài viết cùng chuyên mục:

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông(10/13/2017)

Giáo dục hướng nghiệp là một bộ phận của giáo dục toàn diện giúp mỗi học sinh có sự hiểu biết về tính chất của ngành nghề mà mình hướng tới, biết phân...
TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẮC DỊCH, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU(04/13/2017)

Với sự có mặt của diễn giả Huỳnh Anh Bình, chuyên gia tư vấn tâm lý giáo dục, hướng nghiệp hang đầu đã làm cho không khí sôi nổi hẳn lên khi thầy xuất...
THÔNG BÁO "KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP, VIỆC LÀM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ"(03/23/2017)

Nhằm thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 của Ban Chấp hành tỉnh Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu. Trung tâm Dịch vụ việc l...
Các khoản phải trả cho trường hợp bị tai nạn lao động(03/02/2017)

Ông Nguyễn Việt Hùng hỏi: Đối với người bị tai nạn lao động, BHYT sẽ chi trả các danh mục do BHYT quy định, khoản không nằm trong danh mục thì người s...
Nỗ lực giảm thời gian nộp BHXH còn 49 giờ(02/28/2017)

Trong năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ để rút ngắn thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ, tạo điều...
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Khởi nghiệp, việc làm là tiềm năng và động lực để phát triển xã hội”(01/13/2017)

Sáng ngày 10/01/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Phiên giao dịch việc làm đầu năm 2017. Tham dự lễ khai mạc phiên giao dịch...
Hợp đồng mùa vụ 3 tháng có được đóng bảo hiểm xã hội?(01/06/2017)

Theo Điều 22 Bộ luật Lao động, quy định: Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
Trên 11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2016(01/05/2017)

Cần tăng năng lực hướng nghiệp trong trường phổ thông(12/30/2016)

Tôi cho rằng vấn đề đặt ra ở các trường ĐH, CĐ hay trường nghề và đặc biệt là các trường THPT là cần phải nâng cao năng lực hướng nghiệp, để người học...
Bàn giải pháp khởi kiện, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN(12/28/2016)

Với việc tổng tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên toàn quốc lên tới hơn 14.000 tỷ đồng, đã đến lúc ph...
Quy định tội gian lận trốn đóng Bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ luật hình sự(12/20/2016)

Quốc hội đã ban hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 và Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, trong...
Đảm bảo hơn đời sống của người lao động khi gặp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp(12/15/2016)

Luật ATVSLĐ quy định rõ, người lao động được hưởng chế độ TNLĐ khi có đủ các điều kiện theo quy định và mất ít nhất 5% khả năng lao động do bị tai nạn...
Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Bảo đảm quyền lợi người lao động(12/12/2016)

Từ ngày 1/7/2016, chủ sử dụng lao động bắt buộc phải đóng bảo hiểm TNLĐ và BNN cho người lao động nhằm bảo đảm hơn đời sống của những lao động rủi ...
THÔNG BÁO(09/01/2016)

“ Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp trực quan cho học sinh khối lớp 11, 12 trên địa bàn toàn tỉnh năm 2016”
KỸ NĂNG LỰA CHỌN TRƯỜNG NGHỀ CỦA NGƯỜI TRẺ(08/19/2016)

Hiện nay, học đại học không là con đường lựa chọn duy nhất của giới trẻ. Nhiều người vừa tốt nghiệp trung học phổ thông thay vì suy nghĩ nên chọn trườ...
HÌNH ẢNH - THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP(11/26/2014)

Hình ảnh tham quan hướng nghiệp tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Y dược Tp. Hồ Chí MInh
KÊ HOẠCH TẬP HUẤN TƯ VẤN, HƯỚNG NGHIỆP ngày 11, 12/12/2014(11/26/2014)

Kế hoạch tập huấn kỹ năng tư vấn, hướng nghiệp năm 2014 tại HT- A Trung tâm Hội nghị tỉnh BR-VT vào ngày 11, 12/12/2014.
HÌNH ẢNH - THAM QUAN HƯỚNG NGHIỆP TAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM(11/17/2014)

Mời các em học sinh tải hình về để ngắm. Rất đẹp và hồn nhiên!
300 học sinh lớp 11 được hướng nghiệp tại các trường đại học(11/10/2014)

Ngày 7-11, Trung tâm Giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh đã tổ chức chương trình “Tham quan hướng nghiệp” cho 300 HS lớp 11 của các trường THPT trên đ...
Thiếu định hướng nghề, sinh viên chán giảng đường đại học(11/05/2014)

Là dân chuyên Lý của THPT Hà Nội Amsterdam, Tùng chọn ngành Tài chính như một giải pháp phù hợp khi không biết thi ĐH nào, không có người định hướng. ...


Dành cho doanh nghiệp

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

vieclamthanhnienbariavungtau@gmail.com
Điện thoại: 0643. 651 799

Thống kê

Dảnh cho quảng cáo


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899