Trang chủ » Tin tức » Chi tiết bài viết

ĐẦU TƯ, "NÂNG ĐỜI" HỆ THỐNG TRUNG TÂM TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM


Danh mục: Thông tin thị trường lao động    Người đăng: trungtinhdoan    (09/18/2018)
Để phát triển thị trường lao động, năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động. Trong đó, cần chú trọng kết nối giữa các địa phương có nhu cầu về nguồn lao động với các tỉnh có nguồn lao động lớn; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của các Trung tâm dịch vụ việc làm

ĐẦU TƯ, "NÂNG ĐỜI" HỆ THỐNG TRUNG TÂM TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

 

Description: http://www.molisa.gov.vn/Images/Tintuc/lf2e6bacb-36a9-4fb0-acd4-479b19c13e56.jpg
Nguyên Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, lãnh đạo Cục Việc làm thăm Trung tâm GQVL tại thành phố Huế.

Để phát triển thị trường lao động, năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động. Trong đó, cần chú trọng kết nối giữa các địa phương có nhu cầu về nguồn lao động với các tỉnh có nguồn lao động lớn; tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của các Trung tâm dịch vụ việc làm.

Cuối những năm 80, tại Việt Nam đã bắt đầu hình thành các Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm nhằm đáp ứng yêu cầu bức xúc về dạy nghề và việc làm. Trải qua hơn 30 năm hoạt động, với vai trò là cầu nối trung gian giữa người lao động và người sử dụng lao động, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm nói chung và các Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc ngành LĐ-TBXH đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Ngoài ra, các Trung tâm dịch vụ việc làm còn là địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ tư vấn chính sách, nghề nghiệp, việc làm, xuất khẩu lao động, cung cấp các dịch vụ dạy nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm cho người lao động.

Năm 1994, để tạo tiền đề thuận lợi cho hoạt động dịch vụ việc làm hoà nhập với thế giới; đáp ứng với yêu cầu không ngừng biến đổi của thị trường lao động, tổ chức dịch vụ việc làm chính thức được quy định tại Bộ luật Lao động (năm 1994). Thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (Bộ luật Lao động năm 2002), ngày 28/02/2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm (bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm), đánh dấu một bước ngoặt mới trong quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ việc làm. Trên cơ sở Nghị định số 19/2005/NĐ-CP, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm được rà soát, đánh giá, quy hoạch lại, theo đó cả nước có 130 Trung tâm (trong đó có 64 Trung tâm thuộc ngành LĐ-TBXH). Giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2010, hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm thuộc ngành LĐ-TBXH đã được đầu tư cơ bản về trang thiết bị thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006 - 2010; Dự án thị trường lao động EU/MOLISA/ILO (2008 - 2011),... Với sự ra đời của Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Việc làm năm 2013,  Chính phủ ban hành Nghị định số 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm – đây là cơ sở pháp lý quan trọng để một lần nữa rà soát kiện toàn lại hệ thống Trung tâm. Đến nay, số Trung tâm dịch vụ việc làm của cả nước là 98 trung tâm DVVL (giảm 32 trung tâm so với năm 2011), với tổng số người làm việc làm 3.957 người, trong đó: 63 trung tâm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập, giao Sở LĐ-TBXH quản lý.

Trong thời gian qua, các Trung tâm dịch vụ việc làm đã được địa phương và Bộ LĐ-TBXH quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ do Trung tâm cung cấp: Hoạt động tư vấn: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động không vì lợi nhuận, có mạng lưới rộng khắp, phong phú, đa dạng về hình thức tư vấn, là chỗ dựa cho tất cả các đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là lao động yếu thế. 100% lao động và người sử dụng lao động đến với trung tâm có nhu cầu đều được tư vấn. Giai đoạn 2011- 2017, các trung tâm đã tư vấn cho 16.782.109 lượt người (trong đó có 9.565.802 lượt người lao động được tư vấn về việc làm, chiếm 57%; lao động nữ được tư vấn chiếm 46,35%).

Bên cạnh đó, hoạt động giới thiệu việc làm, cung ứng lao động được kết nối qua nhiều hình thức, như trực tiếp tại trụ sở chính, tại các điểm giao dịch vệ tinh của trung tâm DVVL, các phiên giao dịch việc làm; gián tiếp qua cổng thông tin điện tử việc làm, các Website, điện thoại, tin nhắn,... tạo thành một mạng lưới bao phủ trên toàn quốc. Hiện nay, cả nước có 48 địa phương tổ chức sàn giao dịch việc làm. Giai đoạn 2011- 2017, các trung tâm đã tổ chức 6.790 phiên giao dịch việc làm. Số lượt lao động nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng là 5.112 nghìn lượt người.- Các trung tâm đã tổ chức thu thập thông tin về việc làm trống, người tìm việc và đưa số liệu này lên website của trung tâm, đồng thời kết nối với Cổng thông tin điện tử việc làm (vieclamvietnam.gov.vn) để có thể chia sẻ thông tin trên phạm vi toàn quốc. Định kỳ, các trung tâm đã tích cực thực hiện việc phân tích và đưa ra các bản tin về thị trường lao động, bản tin về dự báo thị trường lao động ngắn hạn trên địa bàn, nhiều địa phương đã tập trung vào công tác dự báo thị trường lao động ngắn hạn như Hải Dương, Hà Nội, Bình Thuận...

Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Số lượng người lao động đến với trung tâm DVVL nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng đều qua các năm. Các chế độ của bảo hiểm thất nghiệp dành cho lao động thất nghiệp được các trung tâm tổ chức thực hiện và cung cấp một cách nghiêm túc và từng bước nâng cao hiệu quả. Đến hết năm 2017, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.954.740 triệu người, năm 2017 tổng thu được 13.591.830 triệu đồng. Giai đoạn 2011-2017: Số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 3.508.910 người; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.464.273 người; số người được hỗ trợ học nghề là 123.828 người; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 3.900.495 người.

Ngoài ra, Trung tâm còn  tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật. Trung bình mỗi năm các trung tâm tổ chức đào tạo được khoảng 200 - 300 ngàn người, trong đó các trung tâm tự đào tạo chiếm tỉ lệ trên 60%, liên kết đào tạo 25%, số được đào tạo theo địa chỉ chiếm tỉ lệ rất thấp chỉ từ 5 -10%.

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định song hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm còn những khó khăn, hạn chế về hoạt động thu thập, tổng hợp phân tích thông tin và dự báo thị trường lao động; hạn chế về nguồn lực và trình độ năng lực cán bộ; các chương trình, hoạt động dành cho các nhóm đối tượng đặc thù chưa được thiết kế, triển khai một cách bài bản và chuyên nghiệp; Sự phối hợp hoạt động giữa các trung tâm còn hạn chế, đặc biệt thiếu sự liên kết, chia sẻ các thông tin về thị trường lao động giữa các trung tâm; Ứng dụng công nghệ thông tin tại các trung tâm còn rất hạn chế, thiếu đồng bộ và thống nhất trong hệ thống các trung tâm dẫn đến hạn chế trong hiệu quả hoạt động và chia sẻ, gắn kết trong hệ thống.

Để nâng cao năng lực hoạt động của các Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian tới cần tập trung vào: Phát triển hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tư vấn việc làm, học nghề và chính sách có liên quan, Giới thiệu việc làm, tuyển dụng và cung ứng lao động; Thu thập, xử lý và cung cấp thông tin thị trường lao động; Thực hiện các hoạt động sự nghiệp về bảo hiểm thất nghiệp, Dự báo biến động của thị trường lao động; Đào tạo kỹ năng cho người lao động; Lấy thông tin thị trường lao động là kim chỉ nam cho hoạt động của trung tâm DVVL; xác định được dữ liệu về thị trường lao động, dữ liệu người tìm việc, việc tìm người. Hình thành mạng lưới kết nối các Trung tâm dịch vụ việc làm trên toàn quốc, phục vụ kết nối cung – cầu lao động; Tập trung đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ việc làm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động tiếp cận dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng không phải mất chi phí về tài chính và tiết kiệm được thời gian; Đa dạng hóa nguồn lực đóng góp cho hoạt động của các Trung tâm DVVL, trong đó Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là nguồn kinh phí chính để Trung tâm DVVL tổ chức vận hành có hiệu quả các hoạt động thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, duy trì việc làm,... để đưa người lao động nhanh chóng tham gia thị trường lao động; Tăng cường hợp tác công tư, thông qua các chương trình thị trường lao động chủ động, dự án phát triển thông tin và thị trường lao động có sự tham gia, đóng góp của các tổ chức tư nhân về dịch vụ việc làm và các tổ chức khác.

                                        Bài và ảnh của Bộ LĐTB&XH

 


 

Các bài viết cùng chuyên mục:

VIÊN CHỨC VẪN ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN (07/16/2019)

Góp ý cho dự án Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị chọn phương án 2, là phương án Viên chức được tuyển dụ...
BÙNG NỔ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRUNG, CAO CẤP(04/26/2019)

Làn sóng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam được các công ty đa quốc gia thực hiện liên tục thời gian qua đã kéo theo một cơn sóng tuyển dụng nhâ...
SÁU LÝ DO KHIẾN BẠN KHÓ TÌM ĐƯỢC VIỆC (03/13/2019)

Bạn thắc mắc rằng mình đã gửi hàng loạt CV xin việc ở rất nhiều công ty nhưng chỉ dừng lại ở những buổi phỏng vấn? Bạn luôn tự hỏi tại sao mình mãi ch...
ĐẦU TƯ, "NÂNG ĐỜI" HỆ THỐNG TRUNG TÂM TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM(09/18/2018)

Để phát triển thị trường lao động, năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động. Trong đó, cần chú trọng kết nối...
SÁU THÁNG ĐẦU NĂM: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO HƠN 782.000 NGƯỜI(08/02/2018)

LĐ-TBXH, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 782.000 người, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Hệ thống pháp luật về quản lý lao động di cư nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và việc làm bền vững cho người lao động di cư(08/07/2017)

Ngày nay, di cư lao động đã trở thành vấn đề toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển mỗi quốc gia. Thúc đẩy lao động di cư hợp pháp, phòng chống ...
CÔNG TY TNHH NƯỚC MINH ĐỨC(04/11/2017)

- Số lượng tuyển: 20 Nam, độ tuổi từ 18 đến 35. - Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7
CÔNG TY TNHH LINH KIỆN CƠ KHÍ FORMOSA (03/29/2017)

Vị trí cần tuyển: Công nghệ Thông tin (IT)
CÔNG TY TNHH BOOMIN VINA(03/29/2017)

Là một Ϲông ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc với dây chuyền sản xuất hiện đại chuyên sản xuất và giɑ công chăn (mền) len xuất khẩu sɑng các thị trường Mỹ, ...
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HẢI DƯƠNG(03/24/2017)

Công ty TNHH XNK thuỷ sản Hải Dương. Địa chỉ: 78 phước thắng, phường 12, tp. Vũng tàu Cần tuyển 50 công nhân chế biến hải sản, ưu tiên nữ. Công ty ...
CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM(03/24/2017)

Cần tuyển Nhân viên kỹ thuật triển khai và bảo trì mạng Internet FPT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HUYNH ĐỆ(03/23/2017)

Hera Palace là một Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật - Yến Tiệc - Hội Nghị sang trọng và hiện đại bậc nhất tại Vũng Tàu với sức chứa lên đến 5.000 khách....
CÔNG TY TNHH NHÔM TOÀN CẦU VIỆT NAM-GVA(03/22/2017)

Xin mời Quý vị nhắp chuột vào để xem chi tiết văn bản tuyển dụng gốc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO CUNG ỨNG NHÂN LỰC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TOÀN CẦU(03/22/2017)

Công ty Cổ phần đào tạo cung ứng nhân lực và dịch vụ kỹ thuật Toàn Cầu liên tục nhận hồ sơ với các chức danh sau:
CÔNG TY CP DU LỊCH CÁP TREO VŨNG TÀU(03/22/2017)

Chúng tôi cần tuyển những vị trí sau:Nhân Viên Marketing. Marketing Manager.
CÔNG TY TNHH HẢI THANH(03/20/2017)

Hiện nay, do nhu cầu tuyển dụng công nhân làm việc cho các dự án sắp tới làm việc trong môi trường Dầu khí. Công ty TNHH Hải Thanh cần tuyển cho ...
CÔNG TY TNHH MINH VIỆT(03/20/2017)

Công ty TNHH MINH VIỆT hoạt động trong lĩnh vực Cung ứng nhân lực, liên tục nhận hồ sơ cho những chức danh sau:
CHI NHÁNH VŨNG TÀU- CÔNG TY CP VIỄN THÔNG FPT (03/20/2017)

FPT TELECOM VŨNG TÀU TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI BẢO TRÌ Số lượng cần tuyển: 30
Rà soát thực hiện lương tối thiểu vùng để tiếp tục tăng lương năm 2018(02/28/2017)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo họp đồng lao động trong năm 20...
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC NĂM 2017(12/28/2016)

Trên cơ sở Ý định thư ký ngày 01/7/2015 giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Kinh tế và Năng lượng Cộng hòa Liên bang Đức; thực hiện Thỏa th...


Dành cho doanh nghiệp

Liên hệ để tham gia sàn GDVL

vieclamthanhnienbariavungtau@gmail.com
Điện thoại: 0643. 651 799

Thống kê

Dảnh cho quảng cáo


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899