Trang chủ » Văn bản

Chi tiết Văn bản pháp quy

Quy định về đường cơ sở. Nội thủy. Chiều rộng của lãnh hải. Ranh giới phía ngoài của lãnh hải.Đường cơ sở thông thường.Đường cơ sở thẳng. Vùng tiếp giáp...v..v
Số văn bản: CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN 1982
 Loại văn bản: Bộ luật, luật
 Cơ quan ban hành: Tất cả đơn vị
 Ngày tháng năm ban hành: 12/10/1982
 
Tải tài liệu
 
 Quay lại
 
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899