Trang chủ » Văn bản

Chi tiết Văn bản pháp quy

Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ lieu về hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch.
Số văn bản: LUẬT HỘ TỊCH. Luật số 60/2014/QH 13
 Loại văn bản: Bộ luật, luật
 Cơ quan ban hành: Chính phủ
 Ngày tháng năm ban hành: 01/01/2016
 
Tải tài liệu
 
 Quay lại
 
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899