Trang chủ » Văn bản

Chi tiết Văn bản pháp quy

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động;bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, và quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động
Số văn bản: LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG. Luật số : 84/2015/QH13
 Loại văn bản: Bộ luật, luật
 Cơ quan ban hành: Chính phủ
 Ngày tháng năm ban hành: 04/07/2019
 
Tải tài liệu
 
 Quay lại
 
 
   


@2014 – Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Địa chỉ: Quốc lộ 55, KP. Thanh Tân, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: (0643) 651 799
Fax: (0643) 651 899